Az iskola hagyományrendszere

Az iskola szimbólumrendszere

A gimnáziumhoz való kötődést szolgálják azok a szimbólumaink, amelyek egy része évtizedek óta hagyományozódik a diákok újabb generációira, más része viszonylag új.

-         Iskolazászlónk iskolai és városi ünnepeken tölt be szimbolikus szerepet. A zászlóra a ballagási ünnepélyen feltűzött szalag jelképe az egymást váltó évfolyamoknak, a kontinuitásnak a régi és az új diáknemzedékek között. Városi ünnepségeken iskolánkat van hivatva szimbolizálni.

-         A „petőfis” szalag (piros-fehér alapon arany számokkal a gimnáziumi évek kezdete és zárása) s annak ünnepélyes, a szalagavató ünnepségen történő feltűzése jelképezi tanulóink éretté, felnőtté válását, iskolán kívüli viselése mutatja utolsó éves voltukat. Alapszínei egyaránt jelzik a fiatalos lendületet és a tisztaságot.

-         A „petőfis” jelvény (a szalagéhoz hasonló színszimbolikával) jelzi – főleg városi és egyéb rendezvényeken – az iskolánkhoz tartozást. Tanulóink a tanulói jogviszony kezdetekor, a beiratkozáskor kapják meg.

-         Egyenruha a lánytanulóink számára készült, fekete színű aljból és nyakkendőből, valamint fehér blúzból áll. Viselése az iskolai ünnepélyeken (beleértve a ballagási ünnepélyt is) kötelező, ahogy a fiúk számára a sötét nadrág és a fehér ing nyakkendővel.

-         A diákönkormányzat kezdeményezésére „petőfis” póló készült. A fehér pólót díszítő embléma és felirat megtervezése a diákok körében kiírt pályázat útján történt.

Az iskola hagyományőrző rendezvényei

Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések és egyéb rendezvények fontos eszközei egyrészt a nemzeti közösséghez, másrészt szűkebb pátriánkhoz, városunkhoz és iskolánkhoz való kötődésnek. A műsorok elkészítése fejleszti az osztályközösséget, a csapatmunkára való hajlamot. Mindezeken keresztül az iskola hagyományőrző rendezvényei integráns részét alkotják oktató-nevelő munkánknak.

a) Nemzeti ünnepek (október 23., március 15.)

A 10. évfolyam tanulócsoportjai az éves munkatervben meghatározott rend szerint ünnepi műsort készítenek.

b) Iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró stb.)

Az iskolai ünnepélyeken a megjelenés iskolai egyenruhában (ünnepi öltözet) kötelező.

A ballagási ünnepély egyrészt belső iskolai ünnepély, másrészt városi ballagás, városi ünnepély.

Az iskolai ünnepélyek közül a szalagavató és a ballagás szervezése a 11. évfolyamos osztályok tanulóinak hagyományszerű kötelessége.

c) Megemlékezések (október 6.)

-  Október 6.: a 10. évfolyam egyik osztálya műsort állít össze, melyet az iskolarádió közvetít.

- Február 25.: megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. A megemlékezés a tanév rendjéről szóló rendelet előírásai szerint történik.

- Április 16.: megemlékezés a holokauszt áldozatainak emlékéről. A megemlékezés a tanév rendjéről szóló rendelet előírásai szerint történik.

d) Hagyományos rendezvények (időrendi sorrendben):

            - a belépő osztályok bemutatkozása (szecskaavató)

            - őszi iskolabál a 11. osztályok szervezésében

            - karácsonyi műsor az iskola tanulóinak közreműködésével

- szülő-pedagógus bál az iskolaszék és a szülői munkaközösség tagjainak bevonásával

            - iskolanap a diákönkormányzat rendezésében

            - tavaszi iskolabál a 11. osztályok szervezésében.

e) Városi Petőfi Szavalóverseny

Iskolánk magyar irodalom szakmai munkaközössége kétévente szervezi meg a város általános iskolás és középiskolás korú tanulói számára.

f) A Petőfi nevét viselő középiskolák országos találkozóját a Petőfi Társaság védnökségében évente rendezik meg. A rendező iskolát az Országos Petőfi Társaság kéri fel. Intézményünk az Országos Petőfi Sándor Társaság kollektív tagja. Iskolánk Petőfi szellemiségét és kultuszát ápolja, tanulóink képviselői az országos találkozókon részt vesznek.

g) A városi Beke Manó Emlékversenyt gimnáziumunk matematika munkaközössége szervezi meg középiskolás tanulók számára.

2017. PPSG