A „Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapítvány”

Alapítás éve: 1991.

Az alapítvány célja:

- az egyes tantárgyakban és országos sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása

- az iskola további működésének elősegítése

- az idegen nyelvek tanítási feltételeinek javítása, a tanulók külföldi kapcsolatainak támogatása

- a fenti célok érdekében anyagi források gyűjtése, ill.   befektetés útján történő gyarapítása

Közhasznú alapítványunkat a gimnázium tanárai hozták létre (alapító: Dr. Kalmár Antalné) 1991-ben, amikor az iskola léte, jövője veszélybe került. Az azóta eltelt másfél évtizedben számtalan magánszemély (főleg a diákok szülei, volt tanítványaink, a város vállalkozói) fizettek be kisebb-nagyobb összeget az alapítvány számlaszámára. A 2000-es évek elejére már 2.000.000 Ft volt az alapítvány törzstőkéje Bevételei ennek a kamataiból, a személyi jövedelemadó felajánlott 1 százalékából, szponzori befizetésekből és pályázati úton nyert támogatásokból származnak.

Miután gimnáziumunk új épületbe költözött, az alapítvány nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ne csak az épület, de az iskola tárgyi felszereltsége is megfeleljen a XXI. század követelményeinek. Forrásaira támaszkodva jelentős eszközfejlesztést tudtunk véghezvinni. Az 1990-es években a Soros Alapítvány és az AFS program keretében több tanulónknak nyílt lehetősége arra, hogy egy-egy tanévet külföldön (Általában az Amerikai Egyesült Államokban) töltsön el tanulással és nyelvismerete bővítésével. Alapítványunk lehetőségéhez mérten támogatta ezeknek a tanulmányoknak a megvalósítását. Másfél évtized alatt a kitűnő tanulók százainak nyújtott tanulmányi ösztöndíjat (3000-4000 Ft/hónap összegben). Segített iskolai eszközbeszerzésekben (könyvek, táblák, magnók, mikrofonok, nyelvi labor berendezése stb.), legkiválóbb diákjaink tanév végi jutalmazásában.

Az alapítványon eddigi legnagyobb volumenű vállalkozása a Városi Sportcsarnoknak – mint a gimnázium testnevelési óráinak helyet biztosító intézménynek – az építésében való részvétel (Pápa város önkormányzatával együtt) 1998-99-ben.

Az alapítvány tevékenységét öt tagú kuratórium irányítja, melynek elnöke a gimnázium mindenkori igazgatója (jelenleg Huszár Endre); adószáma:19264543119; számlaszáma: 10404845-48410782.

Beszámoló 2014

Beszámoló 2015

Beszámoló 2016

Beszámoló 2017

Beszámoló 2018

Beszámoló 2019

Beszámoló 2020

Beszámoló 2020 kiegészítő melléklet

19KOZ

Beszámoló 2021+kiegészítő melléklet

Beszámoló 2022

 

„Galántai Márta Edit Alapítvány”

Alapítás éve: 1994.

Az alapítvány célja:

-  a biológia és földrajz tantárgyakból kimagasló eredményt elérő tanulók jutalmazása

-  a biológia és földrajz tantárgyak oktatási feltételeinek javítása

Alapítványunkat a gimnázium nyugalmazott tanára, Galántai Márta Edit hozta létre, s az alapítás óta eltelt bő egy évtized alatt a természettudományos tárgyak tehetséggondozásához kiemelten járult hozzá.

Az alapítvány tevékenységét öt tagú kuratórium irányítja, melynek elnöke a gimnázium mindenkori igazgatója (jelenleg Huszár Endre).

Az alapítvány adószáma:18917365119

Az alapítvány számlaszáma: 73200196-11202165

Beszámoló 2014

Beszámoló 2015

Beszámoló 2016

Beszámoló 2017

Beszámoló 2018

Beszámoló 2019

Beszámoló 2020

Beszámoló 2021

Beszámoló 2022

2017. PPSG